strona główna

english

język polski english język rosyjski

BIURO:

ul. Niedzielskiego 2c lok. 62

01-875 Warszawa

 

tel.: +48 /022/ 663 37 91
tel./fax: +48 /022/ 663 40 15

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY:

Feliksów 18c
96-500 Sochaczew

 

 

E-MAIL:
 

CHAMPION BP Sp. z o.o., ul. Niedzielskiego 2c lok. 62, 01-875 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000329946, NIP: 118-199-60-20, REGON: 141849097, kapitał zakładowy: 540 000 zł.